• قتل عام اصلی در جاده های ایران است، نه سیل!

    سیل واقعی در جاده های ایران است در حالی سال 1398، روزهای آغازین خود را سپری می کند که سیل های متعددی نقاط مختلفی از کشور را درنوردیده است و خسارات بعضاً جبران ناپذیری را ایجاد کرده است. سیل در نقاط مختلفی از کشور حادث شده است و این بار تفاوتی بین استان گلستان و […]
    • توسط بابک بوترابی
    • ۲ سال پیش
    • 0