• مهاجرت تحصیلی! چرا و چگونه؟!

    در این فایل صوتی تلاش شده است که به سوالات اساسی در راستای تصمیم گیری برای مهاجرت تحصیلی پرداخته شود. مخاطب اصلی این فایل صوتی، دانشجویان یا فارغ التحصیلانی هستند که سودای مهاجرت را در سر دارند ولی نمی دانند که دقیقاً از کجا شروع کنند و اساساً مهاجرت چه مزایا و معایبی دارد. ضمناً […]
    • توسط بابک بوترابی
    • ۱ سال پیش
    • 2