• نظرسنجی سایت Stackoverflow 2019

    کمتر برنامه نویسی پیدا می شود که با وب سایت Stackoverflow.com آشنا نباشد. این وب سایت، بدون شک بزرگترین Community برنامه نویسان را در خود دارد و شاید برای هر مشکلی در هر یک از زبان های برنامه نویسی، پرسش و پاسخی را در بانک اطلاعاتی خود داشته باشد. این وب سایت هر ساله، نظرسنجی […]
    • توسط بابک بوترابی
    • ۲ سال پیش
    • 1